Sustavi za upravljanje voznim parkom

Eol grupa d.o.o. je razvila snažan alat koji poduzećima pomaže u boljem organiziranju vozila i radne snage. Usluga služi za upravljanje mobilnom imovinom (vozilima, strojevima i plovilima) u cilju povećanja učinkovitosti poslovanja i pozicioniranja poduzeća ispred konkurencije.

Sustav za upravljanje voznim parkom, omogućuje on-line nadzor i interakciju s vozilima i vozačima te pruža informacije ključne za razumijevanje učinaka vozila i radne snage. Sustav se može prilagoditi potrebama svakog poduzeća, bez obzira na to posluje li ono s malim brojem vozila ili mora upravljati brojnim i različitim aktivnostima. Koristan je poduzećima iz različitih djelatnosti i pomaže upružanju usluga koje zahtijevaju visoku efikasnost.

Osnova sustava

Napredan elektronički uređaj, instaliran u vozilo, čije funkcije omogućuju tehnološki napredno određivanjepoložaja vozila, nadzor, komunikaciju, bilježenje i optimizaciju putova, prikupljanje podataka senzoriku i udaljenu dijagnostiku.

Nudimo rješenje koje će povećati sigurnost i produktivnost radne snage uzmogućnost analize načina vožnje vozača, upravljanja vremenom i on-line interakcije.

Visokorazvojni inženjering

Sustav, koji su razvili inženjeri iz našeg poduzeća, temelji se na modernim tehnologijama. Okupljeni su ponajbolji inženjeri i kao rezultat njihovog rada nastala je napredna i dobro planirana aplikacija.

Jedinstvena obveza poduzeća je stalno poboljšavanje softvera kroz intenzivna istraživanja i razvoj.

Mjerljiv povrat ulaganja

Jedan od zadataka sustava je efikasno upravljanje troškovima. Ako se troškovi mogu smanjiti praćenjem i ispravljanjem loših navika vozača, troškovi goriva mogu se smanjiti za 10%, a troškovi održavanja i više od toga. Pronalazeći efikasnije puteve, može se ostvariti efikasnije korištenje vozila. Uštede i optimizacija korištenja vozila utjecat će na krajnje učinke poslovanja poduzeća.

Ovo su samo dva od mnogo primjera u kojima upotreba ovakvog sustava može smanjiti troškove i povećati učinkovitost. Upravljanje troškovima poduzeća postaje jednostavnije, a povrat ulaganja veći. Fiksna struktura (flat-fee) cijena na mjesečnoj bazi eliminira dodatne troškove. Cijena uključuje pripadajući softver, instalaciju, obrazovanje, mjesečne izvještaje i analize.

Prvorazredna usluga

Klijenti našeg poduzeća koji koriste sustav za upravljanje voznim parkom cijene pažnju koju im ono poklanja. Vrijednost poduzeća leži u kontinuiranoj brizi o klijentima –obrazovanje, usluge i ideje koje nudimo pomažu u maksimalizaciji koristi od ulaganja.

3__

KONTAKTIRAJTE NAS

Naše iskustvo i kvalitetu obavljenih radova najbolje možemo potvrditi zadovoljnim korisnicima.

KONTAKTIRAJTE NAS