Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka jest Eol grupa d.o.o., Smičiklasova 5C, 47000 Karlovac, OIB: 71097298671.
Službenici za zaštitu osobnih podataka u Eol grupi d.o.o. su Natalija Fabac Car i Miroslav Karas.
Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:
Adresa: Eol grupa d.o.o., Smičiklasova 5C, 47000 Karlovac, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka
Adresa e-pošte: SZOP@eolgroup.eu