Uprava i prodaja

 • Adresa: Ventilatorska 24, 10250 Lučko, Zagreb
 • Telefon: +385 1 6609 844
 • Fax: +385 1 6609 847
 • E-mail: eol@eolgroup.eu

Servis

 • Adresa: Marmontova aleja 7, 47000 Karlovac
 • Telefon: +385 47 417 171
 • E-mail: servis@eolgroup.eu

Sjedište

 • Adresa: Smičiklasova 5c, 47000 Karlovac
 • Telefon: +385 47 600 246
 • Fax: +385 47 600 247

Osnovni podaci

 • Tvrtka: EOL GRUPA d.o.o. za energetiku
 • Skraćena tvrtka: EOL GRUPA d.o.o.
 • Sjedište: Karlovac (Grad Karlovac), Smičiklasova 5c
 • Identifikacijski broj (OIB): 71097298671
 • Temeljni kapital: 1.806.700,00 kuna
 • Osoba ovlaštena za zastupanje:
  Samo Omerzel, Direktor
 • Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu pod brojem Tt-95/1021-2,
 • MBS: 020010114

Pošaljite nam upit