Kodeks poslovnog ponašanja

Svrha ovog dokumenta je da uputi zaposlene kako da svoje ponašanje prilagode radnom okruženju a u skladu sa moralnim i profesionalnim normama i opće prihvaćenim vrijednostima.

Kodeks se odnosi na sve zaposlene koji su dužni u svom ponašanju primjenjivati standarde propisane u ovom dokumentu.

Prema ponašanju pojedinca donose se zaključci o poduzeću u cjelini, a ponašanje utiče i na ukupnu radnu atmosferu i, u skladu stime, ponašanje pojedinca na poslu nije privatna stvar nego predstavlja općeprihvaćenu osobnu i profesionalnu obavezu svih zaposlenih.

Sadržaj Kodeksa poslovnog ponašanja Eol grupa d.o.o.

gumb_PDF__

Preuzmi Kodeks poslovnog ponašanja

Eol_grupa_SIQHAA_logo_6341_Eol_grupa

KONTAKTIRAJTE NAS

Naše iskustvo i kvalitetu obavljenih radova najbolje možemo potvrditi zadovoljnim korisnicima.

KONTAKTIRAJTE NAS