Ispitivanje sustava za povrat benzinskih para

Eol grupa je inspekcijsko tijelo C vrste (HRN EN 17020) za obavljanje poslova ispitivanja sustava za povrat benzinskih para. Svaki postupak ispitivanja dokumentira se rezultatima ispitivanja i potvrdom o uspješno obavljenom ispitivanju.

Inspekcija se provodi sukladno zahtjevima propisanim Uredbom o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama (NN 05/2011).

gumb_PDF__

Uredba_Ispitivanje sustava za povrat benzinskih para.pdf

gumb_PDF__

Potvrda o akreditaciji_EOL grupa.pdf

Napomena: Podatke o provedenom ispitivanju potrebno je dostaviti do 31.3. tekuće godine agenciji za zaštitu okoliša.

1__

KONTAKTIRAJTE NAS

Eol grupa je inspekcijsko tijelo C vrste (HRN EN 17020) za obavljanje poslova ispitivanja sustava za povrat benzinskih para

KONTAKTIRAJTE NAS