Certifikati i ovlaštenja

Sustav upravljanja kvalitetom

Uspostavili smo i prikladno održavamo sustav upravljanja koji ispunjava zahtjeve norme ISO 9001:2008

gumb_PDF__

ISO certifikat

gumb_PDF__

Izjava uprave
i politika kvalitete

Akreditirano inspekcijsko tijelo C vrste

Sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2005 akreditirano smo inspekcijsko tijelo C vrste za inspekciju:

 • mjernih uređaja za istakanje goriva
 • automatskih mjerila razine i mjernih letvi
 • sustava za povrat benzinskih para

gumb_PDF__

Potvrda o akreditaciji

 

Odobrenje za obavljanje ovjera zakonitih mjerila

Od strane Drževnog zavoda za mjeriteljstvo, Eol grupa d.o.o. ima odobrenje za obavljanje poslova:

 • prve, redovne i izvanredne ovjere zakonitih mjerila
 • mjerne letve, automatska mjerila razine, agregati za istakanje goriva i UNP-a
 • na ovjernim mjestima i mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila

gumb_PDF__

Odobrenje za obavljanje ovjere zakonitih mjerila

Ovlašteni servis za poslove pripreme mjerila za ovjeru

Ovlašteni smo za pripremu slijedećih mjerila za ovjeru:

 • mjerila duljine i kuta
 • automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima
 • protočna mjerila za tekućine osim vode
  • agregati za istakanje goriva za motorna vozila
  • agregati za istakanje goriva za motorna vozila UNP
 • tlakomjera za gume

gumb_PDF__

Rješenje o ovlašćivanju servisa 393

gumb_PDF__

Rješenje o ovlašćivanju servisa 624

Ovlašteno smo tijelo pod tehničkim nadgledanjem Ex Agencije za poslove:

Ovlašteno smo tijelo pod tehničkim nadgledanjem Ex Agencije za poslove:

 • Izvođenja, mjerenja i ispitivanja elektroenergetskih i elektroinstrumentacijskih instalacija (TN-IN)
 • Održavanja elektroenergetske, elektroinstalacijske i neelektrične opreme (TN-ODA)
 • Popravka i obnove opreme za mjerenje razine na postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (TN-PO)

gumb_PDF__

TN-IN

gumb_PDF__

TN-ODA

gumb_PDF__

TN-PO

Eol_grupa_SIQHAA_logo_6341_Eol_grupa

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Naše iskustvo i kvalitetu obavljenih radova najbolje možemo potvrditi zadovoljnim korisnicima.

KONTAKTIRAJTE NAS