Mjerne sonde – ATG (Automated Tank Gauges)

Mjerna sonda namijenjena je automatiziranom mjerenju razine goriva u rezervoarima benzinskih postaja. Prikladna je za ugradnju u nadzemnim i podzemnim spremnicima. Instalacijski komplet sastoji se od sonde, mjerne postaje i pripadajuće kabelske instalacije; sve sukladno standardima zahtijevanim za instalacije i uređaje u Ex-zoni.

Mjerenje razine goriva pomoću ATG (Automatic Tank Gauge) sustava daje informacije o svim promjenama u stanju zaliha derivata te kao takvo omogućuje jednostavnu i točnu provjeru količine dobavljenog goriva, trenutno stanje skladišta i kontrolu istočenih količina.

Podaci se pregledavaju na računalnoj aplikaciji koja prikazuje trenutne i povijesne parametre spremnika i uskladištenog goriva.

Osnovne karakteristike sustava

  • Mjerenje razine goriva
  • Mjerenje količine goriva (prema baždarskim tablicama)
  • Temperaturna kompenzacija
  • Detekcija vode i nečistoće
  • Nepostojanje pokretnih dijelova (veća točnost mjerenja i manji troškovi održavanja)

U prilog financijske isplativosti nadzora ove vrste govore dugogodišnja iskustva naših korisnika.
Kvalitetnim nadzorom isključuju se mogućnosti neovlaštenih manipulacija naftnim derivatima, a samim time eliminiraju se i gubitci u poslovanju.

1__

KONTAKTIRAJTE NAS

Kvalitetnim nadzorom isključuju se mogućnosti neovlaštenih manipulacija naftnim derivatima, a samim time eliminiraju se i gubitci u poslovanju.

KONTAKTIRAJTE NAS